آیکون SVG

شروع SVG در لحظه و هنگام هاور ...

هاور

در لحظه بارگیری

تمام انیمیشن های بارگیری 

الماس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

رنگ های مختلف SVG 

امنیت

پرواز

تنظیمات

تشکیل

لامپ ایده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است چاپگرها و متون بلکه روزنامه مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود.

سرعت انیمیشن

سرعت انیمیشن : 20

سرعت انیمیشن : 40

سرعت انیمیشن : 60

سرعت انیمیشن : 80

انواع SVG ها

استفاده رایگان از همه آیکون ها

App
Arrow
Art
Banknote
Building
Celendar
Call
Camera
Cart
Cd
Clock
Cloud
Comment
Content-Board
Cup
Earth
Eye
Finger
Fngerprint
Food
Gear
Graphics-Design
Handshakeandshak
Hard-Disk
Heart
Image
Key
Laptop
Layers
List
Loudspeaker
Mail
Map
Mic
Mind
Mobile-Comment
Music
News
Note
Offer

Pendrive

Person
Photography
Posisvg
Recycle
Setelite
Search
Secure
Server
Setting
Smiley
Sound
Stack
Star
Study
Tag
Posimyth
Thumsup
Tick
Trash
Tv
User
Video
Video-Production
Wallet
Build-Idea
Clip
Diamond
Foundation
Hook
Location
Mobile
Paperplane
Ruler
Share
Suitcase
Truck