تصویر خلاقانه

پوشش تصویر با PNG

+ استفاده از جعبه سایه، در انیمیشن اسکرول، اختلاف منظر / شیب، رنگ روکش و اسکرول سحر و جادو در این.

اسکرول تصویر

تصاویر طویل مانند نمایش وبسایت ها را اسکرول خودکار میکند 🙂

Scroll Height : 400 Transition : 4

Scroll Height : 600 Transition : 5

Scroll Height : 400 Transition : 3

حرکت موس همراه افکت پارالکس

Move scroll speed : X = 28, Y = -28

Move scroll speed : X = 10, Y = 8

افکت اسکرول شگفت انگیز

افکت متن راهنما هنگام هاور تصویر

Tooltip position : Left

Tooltip position : Bottom

Tooltip position : Top

شیب 3D اثر پارالکس

اثر ویژه روکش

Overlay color : #f7d782, #6fc784

Overlay color : #ff5a6e, #3882f7

اثر انیمیشن پیوسته

Pulse Duration time : 2.5

Floating Duration time : 1.7

Image1.png

Rotating Duration time : 43.9

Tossing Duration time : 2.2

فیلتر CSS هنگام هاور

On Hover Hue value : 124

Blur value : 1.4

Contrast value : 158

Saturation value : 0

پارالکس شگفت انگیز

Move scroll speed : 110

Move scroll speed : 176